VZKAZ PRO SKAUTY

25.01.2019 10:45

Ahoj,Důrazně žádám bratry Draca,Hannibala a Samvěda,qby se zúčastnili příští schůzky.Děkuji Chřástal