Vlčata

Kluci jsou rozděleni do šestek - MODRÁ, ZELENÁ . Šestka má (dle názvu) většinou šest členů. Nejzkušenější a nejstarší vlče v šestce se obvykle stává šestníkem a vede ji. Šestník jde příkladem a pomáhá členům při plnění různých úkolů či odborek.

Všechny šestky dohromady se schází jednou týdně v klubovně nebo na jiném předem určeném místě pod vedením vedoucích. Na schůzkách  chlapci hrají hry, získávají znalosti o přírodě a osvojují si mnohé dovednosti (např. vázání uzlů, zdravovědu, orientaci jak v přírodě tak podle mapy aj.) .  V šestkách vzniká kamarádství a zároveň se učí i navzájem spolupracovat.

Většinou po dovršení 5.třídy se členové, vlčata, stávají skauty.

 

Skauti

V současné době je jedna družina skautů.Má sedm členů.Vede ji rádce,zástupcem je podrádce.Ostatní platí stejně,jak je uvedeno u vlčat.