O družině

Družina vznikla na letním táboře 2013.Převzala tradiční název skautů střediska NETOPÝŘI.

RÁDCE:Mangas

KRONIKÁŘ:Čikuli

Ostatní členové:Draco,Babička,Oříšek,Samvěd,Knorr,Hannibal,Jablkon

 

 

 

Schůzky se konají každé čtvrtek v klubovně,ve Zloníně.Od 17.00.