Školní prospěch              

ŠKOLNÍ PROSPĚCH - I.STUPEN

UDĚLUJE SE NA PŮL ROKU.JE TŘEBA SPLNIT ALESPON JEDNO Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZADÁNÍ

1.VYSVĚDČENÍ S VYZNAMENÁNÍM

2.NA JEDEN ROK SE UDĚLUJE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ 1.-3.MÍSTA NA ŠKOLNÍ OLYMPIÁDĚ,NEBO NA 1.-6.MÍSTA NA OKRESNÍ OLYMPIÁDĚ.

 

ŠKOLNÍ PROSPĚCH - II.STUPEN

UDĚLUJE SE NA DVA ROKY.JE TŘEBA SPLNIT VŠECHNA NÁSLEDUJÍCÍ ZADÁNÍ

1.V POSLEDNÍCH DVOU LETECH MĚL KAŽDÉ POLOLETÍ I.STUPEN TÉTO ODBORKY.

2.POMŮŽE ZLEPŠIT PROSPĚCH SLABŠÍMU ČLENU ODDÍLU,PŘÍPADNĚ SPOLUŽÁKOVI VE TŘÍDĚ.

 

 

 

 

BABIČKA:

MANGAS:

OŘÍŠEK:SPLNĚNO

BIZON: