Příprava

 
ZÁKLADNÍ DATA SKAUTING
 
ZALOŽENÍ SV.SAUTINGU POWELL (1857-1941)-1907 Brownsea
ZALOŽENÍ ČS.SKAUTINGU SVOJSÍK (1876-1938)-1912 první tábor Orlovské lesy,  1914 založen spolek Junák-český skaut,1915 dívčí skauting
ZALOŽENÍ WOSM -světová organizace skautského hnutí (1920 -Londýn)
ZALOŽENÍ WAGGGS-1928
ZÁKAZ SKAUTINGU  1940-45,48-68,70-89
 
ORGANIZACE SKAUTINGU
 
OFICIÁLNÍ NÁZEV   Junák-český skaut,z.s
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STŘEDISKA      DRUŽINA,ODDÍL(ODDÍLOVÁ RADA),CHLAPECKÝ A DÍVČÍ KMEN,STŘEDISKO(STŘEDISKOVÁ RADA)
                                                               VLČATA A SVĚTLUŠKY,SKAUTI A SKAUTKY,ROVEŘI,OLDSKAUTI
                                                               ŠESTNÍK,RÁDCE,VEDOUCÍ ODDÍLU,VEDOUCÍ STŘEDISKA