Úřadovna u 1. Muže

 
 
Vítejte v mé Úřadovně !!!
 
Zde bych rád udělal výčet věcí, které můžete plnit ať už nováčkovských zkoušek, slibů nebo odborek, výzev a dalších věcí.
 
 

Vlčata  

Nováčkovská zkouška
 

Podmínky pro splnění:

Znám heslo, zákon a slib vlčat a umím jej vysvětlit

Vím jak se chovat když se nese státní vlajka (a jak vypadá) a znám státní hymnu

Znám okolí svého bydliště (zajímavosti, ulice) a adresu svých rodičů a svého vůdce

Znám základní hygienické návyky a nejsou mi cizí

Zvládnu ošetřit malé zranění (puchýř, odřenina...)

Znám svou šestku, oddíl a středisko (název a vedoucího)

Mám vždy v pořádku své oblečení a svůj skautský kroj a dokážu se o něj náležitě starat

Vím co si mám sebou vzít na schůzku

Umím otevřít konzervu, ukrojit chleba a namazat jej

Ovládám pochod podle turistických značek, znám jejich barvy a význam

Aktivně se účastním schůzek a dalších oddílových akcí, chovám se slušně a náležitě se chovám ke svému vůdci i ostatním členům oddílu

Zvládnu alespoň 3 základní uzly a umím si zavázat tkaničky u bot

Umím alespoň 15 znaků morseovy abecedy a umím využít alespoň 4 šifry

Vím jak se chovat v přírodě a dodržuji to; znám zvířata, rostliny a houby ze svého okolí

Na táboře složím slib                      

                                     

Odborky:vlci_a_svetylka.pdf (3,1 MB)

 

Skauti

Nováčkovská zkouška

Znám skautské zákony, heslo, slib a denní příkaz, řídím se jimi a vysvětlím vůdci jejich význam

Znám státní vlajku, hymnu a další státní symboly, dokážu je popsat , vysvětlit význam a zásady použití

Znám tísňová telefonní čísla, proč je použít a jak s nimi komunikovat

Vedu si skautský zápisník a předvedu jej vůdci

Jsem schopen si sám sbalit zavazadlo na tábor či výpravu

Vyberu vhodné místo na stavbu stanu a postavím jej

Rozdělám oheň a zvládnu jej udržovat

Zorientuji mapu podle buzoly, jsme schopen jít pod určitým azimutem

Znám skautské pochodové značky 

Zvládnu si přišít knoflík a nášivky na kroj

Zvládnu všech 6 základních uzlů

Mám vybavenou KPZ 

Znám stručně českou historii a historii skautingu v Českých zemích i ve světě

Znám základní prvky skautské symboliky (znak, pozdrav, hymnu a kroj)

Prodiskutuje s vůdcem nebezpečí alkoholu, kouření a drog

Zvládne poskytnout první pomoct a ošetřit zranění podle rozhodnutí vedoucího

Ujdu 10 km terénem

Aktivně sportuji

Na táboře složím slib