Historie oddílu

DRUŽINA VLČAT "VLCI" VZNIKLA NA PODZIM ROKU 2004,ZE SMÍŠENÉ DRUŽINY MEDVÍDAT.VEDENÍ SE TEHDY UJAL BRATR CHŘÁSTAL.DRUŽINA  MĚLA ŠEST

ČLENŮ.DRUŽINA SE POSTUPNĚ ROZŠIŘOVALA A BĚHEM DVOU LET UŽ ČÍTALA DVĚ ŠESTKY.

V ROCE 2006 SE VLCI POPRVÉ ÚČASTNILI OKRESNÍHO ZVASU A SKONČILI NA PÁTÉM MÍSTĚ.BĚHEM TOHOTO OBDOBÍ POMÁHAL S VEDENÍM VLKŮ BRATR MIKY.

NA PODZIM ROKU 2007 ODROSTLA VLČATA,KTERÁ STÁLA U ZRODU DRUŽINY A PŘEŠLA DO DRUŽINY NETOPÝRŮ.PŘIŠLA NOVÁ VELKÁ VLNA NOVÁČKŮ A DO ODDÍLU SE VRÁTIL BRATR PŘESLIČKA.TEN POMÁHAL CHŘÁSTALOVI A ODDÍL ZAŽÍVAL VRCHOL SVÉ ČINNOSTI.PROBĚHLY SKVĚLÉ TÁBORY.HARRY POTTER,PIRÁTI NEJEN Z KARIBIKU A STARÉ ŘECKÉ BÁJE.Z VELKÉHO MNOŽSTVÍ NOVÁČKŮ ZAČALA KRYSTALIZOVAT SKVĚLÁ SKUPINA VLČAT.BOHUŽEL DÍKY MLÁDÍ SE NEMOHLI VLCI ÚČASTNIT ZVASŮ.ZA ZMÍNKU STOJÍ,ŽE BÝVALÍ VLCI VYHRÁLI OKRESNÍ SVOJSÍKŮV ZÁVOD V NERATOVICÍCH.TED UŽ VE SKAUTSKÝCH ŘADÁCH.

NA PODZIM ROKU 2009,SE CHYSTAL BRATR CHŘÁSTAL PŘEDAT VEDENÍ VLČAT BRATRU PŘESLIČKOVI.O TO VĚTŠÍ BYLO PŘEKVAPENÍ,KDYŽ PŘESLIČKA VLKY OPUSTIL A ODEŠEL Z NAŠICH ŘAD.

PROTOŽE,KAŽDÝ PODZIM PŘICHÁZELI NOVÁČCI A VLCI UŽ MĚLI TŘI ŠESTKY,ZAČALI POMÁHAT S VEDENÍM SCHŮZEK ROVEŘI.SAMI BÝVALÍ VLCI.PROBĚHLY PRVNÍ SAMOSTATNÉ TÁBORY VLČAT A SKAUTŮ.JAKO PRVNÍ BYL TÁBOR VĚNOVANÝ J.FOGLAROVI S NÁZVEM ALVAREZ.BYLO ALE JASNÉ,ŽE VEDENÍ ROVERŮ SE MNOHO NEOSVĚDČILO.DO ODDÍLU TEDY PŘIŠEL BRATR BUDDY.TEN PATŘIL DO SKVĚLÉ SKUPINY TATÍNKŮ,KTEŘÍ CHŘÁSTALOVI POMÁHALI S VÝPRAVAMI I TÁBORY.

OD PODZIMU 2011 TAK NASTALA DRUHÁ ZLATÁ ÉRA ODDÍLU.VLCI MĚLI STÁLE TŘI ŠESTKY.DŮLEŽITĚJŠÍ BYLA SKUTEČNOST,ŽE ODDÍL NEOPOUŠTĚLA VLČATA PO ROCE ČINNOSTI,JAK TOMU BYLO PŘEDTÍM.VÝSLEDKEM BYLO SKVĚLÉ TŘETÍ MÍSTO NA CELOSTÁTNÍM ZVASU.PROBĚHL ÚŽASNÝ TÁBOR PODLE PÁNA PRSTENŮ A NÁSLEDOVAL HO AVATAR.PROTOŽE ČAS NEJDE ZASTAVIT NA LETNÍM TÁBOŘE 2013 OPUSTILA VLKY SKUPINA,KTERÁ SE PODÍLELA NA ÚSPĚCHU ODDÍLU.VYTVOŘILA NOVOU DRUŽINU SKAUTŮ,PROTOŽE OSTATNÍ SKAUTI,JIŽ ODROSTLI.

LETOŠNÍ PODZIM 2013 MAJÍ VLČATA DVĚ ŠESTKY,ALE DOUFÁM,ŽE TU TŘETÍ BRZY OPĚT VYTVOŘÍ NOVÁČCI.ODDÍL VEDOU BR.BUDDY,1.MUŽ A CHŘÁSTAL.

I NA PODZIM ROKU 2016,DVĚ ŠESTKY,VEDE PRVNÍ MUŽ A CHŘÁSTAL.