Schůzka 17.11. + registrace

14.11.2016 21:27

Ahoj, příští týden se schůzka ruší, je státní svátek. Doufám, že za 14 dnů budu mít více informací k budoucí klubovně. 

Registrace: 1) od nováčků potřebuji osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a rodné číslo... buď zaslat mailem nebo přinést an schůzku

                 2) výše ročních členských poplatků: nováčci: 1000 Kč, do 15 let 800 Kč, nad 15 let 600 Kč 

                 3) plaťte prosím převodem na střediskový účet: 115-2116510247/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo, kvůli identifikaci.

                 4) splatnost je 30.11. chápu, že je to blízké datum proto není úplně závazné, ale doporučuji jej stihnout. 

Doufám, že je to vše, chybějící informace případně doplním.

1.Muž